4FT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15     r_geografia-r_g #ME5 111   j.hiszpański-uh1 #PB1 118
j.niemiecki-un1 #DI1 115
2 8:20- 9:05 r_geografia-r_g #ME5 111   r_geografia-r_g #ME5 111   j.hiszpański-uh1 #PB1 118
j.niemiecki-un1 #DI1 115
3 9:10- 9:55 r_geografia-r_g #ME5 111
wf-dz1 #WÓ2 SG3
wf-ch1 DZ SG2 zaj. wych. SA 111   j.hiszpański-uh1 #PB1 118
j.niemiecki-un1 #DI1 115
4 10:00-10:45 religia-r #GB1 206 matematyka IS 24 r_angielski-r_a SA 111
r_matematyka-r_m #IS1 24
wf-ch1 DZ SG2 u_hist.i sp. IP 114
5 11:00-11:45 religia-r #GB1 206 matematyka IS 24 j.polski DR 115 wf-ch1 DZ SG2 matematyka-p_m IS 24
6 11:50-12:35 r_angielski-r_a SA 107
r_matematyka-r_m #IS1 24
j.angielski-p_a #SA1 109 j.polski DR 115 j.angielski-p_a #SA1 107 matematyka-p_m IS 24
7 12:40-13:25 u_hist.i sp. IP 114 j.angielski-p_a #SA1 109 r_geografia-r_g #ME1 111 j.polski DR 115 r_angielski-r_a SA 110
r_matematyka-r_m #IS1 24
8 13:30-14:15 r_geografia-r_g #ME1 111 u_hist.i sp. IP 114   j.polski DR 115 r_angielski-r_a SA 110
r_matematyka-r_m #IS1 24
9 14:20-15:05 r_geografia-r_g #ME1 111 u_hist.i sp. IP 114   j.hiszpański-uh2 #PB2 22
j.niemiecki-un2 #DI2 116
r_geografia-r_g #ME1 111
10 15:10-15:55   wf-dz1 #WÓ2 SG3   j.hiszpański-uh2 #PB2 22
j.niemiecki-un2 #DI2 116
 
11 16:00-16:45   wf-dz1 #WÓ2 SG3   j.hiszpański-uh2 #PB2 22
j.niemiecki-un2 #DI2 116
 
Drukuj plan
wygenerowano 17.01.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum