1ATa
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15       wf-wf2 #DZ2 SG2  
2 8:20- 9:05 biologia KK 109 zaj.prak.-zp1 RZ W2   wf-wf2 #DZ2 SG2  
3 9:10- 9:55 a_peie DM W102 zaj.prak.-zp1 RZ W2 wf-wf2 #DZ2 SG2 j.polski DR 115 r_geografia-r_g #JS1 212
r_angielski-r_a #BA5 110
r_angielski-r_a #SA2 109
r_angielski-r_a #ME8 111
r_angielski-r_a #PY2 210
4 10:00-10:45 historia MK 207 zaj.prak.-zp1 RZ W2 informatyka-gr1 #MM4 107
informatyka-gr2 ŁK 205
religia-r #MK1 118
etyka-e #GB5 210
r_geografia-r_g #JS1 212
r_angielski-r_a #BA5 110
r_angielski-r_a #SA2 109
r_angielski-r_a #ME8 111
r_angielski-r_a #PY2 210
5 11:00-11:45 hist.i teraź MK 207 zaj.prak.-zp1 RZ W2 a_ptw JM 210 religia-r #MK1 118
etyka-e #GB5 210
matematyka KA 22
6 11:50-12:35 bhp GA 207 a_km JM 210 a_ptw JM 210 fil GB 209 zaj. wych. MK 207
7 12:40-13:25 geografia-p_g #1ME 111
j.angielski-p_a #BA6 110
wf-wf1 #RG3 SG1 fizyka MM 207 e_dla_bezp BB 118 matematyka KA 22
8 13:30-14:15 j.angielski-p_a #BA6 110 wf-wf1 #RG3 SG1 historia MK 207 chemia KA 22 j.polski DR 115
9 14:20-15:05 wdż #TM1 22 zaj.prak.-zp2 WR W2 ab_rt GD 209 r_angielski-r_a #BA5 110
r_angielski-r_a #SA2 209
r_angielski-r_a #ME8 111
r_angielski-r_a #PY2 211
j.polski DR 115
10 15:10-15:55   zaj.prak.-zp2 WR W2 j.hiszpański-uh1 #PB5 111
j.niemiecki-un1 #DI3 207
  a_peie DM W102
11 16:00-16:45   zaj.prak.-zp2 WR W2 j.hiszpański-uh1 #PB5 111
j.niemiecki-un1 #DI3 207
  wf-wf1 #RG3 SG1
12 16:50-17:35   zaj.prak.-zp2 WR W2      
Drukuj plan
wygenerowano 17.01.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum